Doğruya Doğru

8250 Toman

39380 Toman

buy_printed
Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikayesidir.

continue_text